00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Bir sayının 8 katının 10 eksiği aynı sayının 3 katının 30 fazlasına eşit ise bu sayı kaçtır ?

 ❁ Soru cevabı =⊳
8x - 10 = 3x + 30
(8 - 3)x = 30 + 10
5x = 40
x = 40÷5 = 8

Cevap = 8
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Bir sayının 63 eksiğinin 3 katı ile 6 katının 18 eksiğinin toplamı 81 olduğuna göre bu sayı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(a - 63)×3 + (6×a - 18) = 81
3×a - 63×3 + 6×a - 18 = 81
(3 + 6)a - 207 = 81
9a = 81 + 207 = 288
a = 288 ÷ 9 = 32

Cevap = 32
★Soru türü: 3

        

        

        

        

        

        

        
Enes ve Hanife bakkaldan bir çuvalda tahin, diğer çuvalda vişne almışlardır.Enes'in elindeki tahinin ağırlığı Hanife'nin elindeki vişnenin ağırlığının 17 katıdır. Enes elindeki tahinin 48 kg. kadarını Hanife'ye verirse taşıdıkları yiyecekler eşit oluyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre tahinin ve vişnenin toplam ağırlığı kaç kilogramdır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a = 17×b

a - 48 = b + 48
a = b + 2×48 = b + 96

b + 96 = 17×b
(17 - 1)b = 96
16b = 96
b = 96÷16 = 6

a = 17×6 = 102

6 + 102 = 108

Cevap = 108
★Soru türü: 4

        

        

        

        

        
Toplamları 20 olan üç sayıdan ikincisi birinciden 3 fazla üçüncüden 8 eksiktir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre bu sayılardan büyük olan kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
2. sayıya a dersek,
1. sayı = a - 3
3. sayı a + 8 olur.

(a - 3) + (a) + (a + 8) = 20
3a + 8 - 3 = 20
3a = 15
a = 5

5 + 8 = 13

Cevap = 13
★Soru türü: 5

        

        

        

        

        

        
Bir kutuda mavi, turuncu ve pembe renklerinde toplar bulunmaktadır.

        

        

        
- Kutudaki mavi ve turuncu topların sayıları toplamı pembe topların sayısının 8 katıdır.

        

        

        
- Kutudaki turuncu ve pembe topların sayıları toplamı mavi topların sayısından 17 fazladır.
- Kutudaki mavi toplar turuncu toplardan 4 fazladır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre kutuda toplam kaç top vardır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
mavi = turuncu + 4
mavi + turuncu = 8×pembe
turuncu + pembe = mavi + 17

mavi = a, turuncu = b, pembe = c

b + 4 + b = 8c
2b + 4 = 8c

b + c = b + 4 + 17
c = 21

2b + 4 = 8×21 = 168
2b = 168 - 4 = 164
b = 164 ÷ 2 = 82

a = 82 + 4 = 86

21 + 82 + 86 = 189

Cevap = 189
★Soru türü: 6

        

        

        

        

        

        

        

        
Bir alana bir miktar fidan getirilmiştir. Bu alandaki dikim yapılabilecek fidan sıralarının sayısı sınırlıdır. Her sıraya 5 fidan dikildiğinde 12 fidan artıyor. Her sıraya 9 fidan dikildiğinde 8 sıra boş kalıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre bu alana getirilen fidan sayısı ile bu alandaki dikim yapılabilecek sıra sayısı arasındaki fark kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
5a + 12 = 9(a - 8)
5a + 12 = 9a - 9×8
5a + 12 = 9a - 72
12 + 72 = (9 - 5)a
84 = 4a
a = 84÷4 = 21

5×21 + 12 = 105 + 12 = 117

117 - 21 = 96

Cevap = 96
★Soru türü: 7

        
Bir depoda 37 tane kutu bulunmaktadır. Bazı kutuların her birinde 3 tane süveter, kalan kutuların her birinde 4 tane kolye bulunmaktadır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Bu depodaki kutularda toplam 128 ürün bulunduğuna göre süveterin bulunduğu kutu sayısı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
3a + 4(37 - a) = 128

3a + 4×37 - 4a = 128

(3 - 4)a = 128 - 4×37

-1a = 128 - 148

-1a = -20

a = -20 ÷ -1 = 20

Cevap = 20
★Soru türü: 8

        
Bir yarışmada doğru cevap 2 puan kazandırırken yanlış cevap 8 puan kaybettiriyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
378 soruya cevap veren Songül'ün puanı -2394 ise Songül kaç soruya doğru cevap vermiştir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
2×a - 8(378 - a) = -2394
2×a - 8×378 + 8×a = -2394
2×a - 3024 + 8×a = -2394
(2 +8)a = -2394 + 3024
10a = 630
a = 630÷10 = 63

Cevap = 63
★Soru türü: 9

        

        

        
Kasım bir imalathaneden her seferinde 5 adet derin dondurucu taşımakta ve bunları depoya yerleştirmektedir. Kasım'ın işi bitince İsmail depodaki ürünleri farklı satış mağazalarına her seferinde 14 adet olmak üzere taşımıştır. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Kasım'ın sefer sayısı İsmail'in sefer sayısından 72 fazla olduğuna göre Kasım kaç adet ürün taşımıştır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
14a = 5(a + 72)
14a = 5a + 5×72
14a = 5a + 360
14a - 5a = 360
(14 - 5)a = 360
9a = 360
a = 360 ÷ 9 = 40

Cevap = 40
★Soru türü: 10

        

        

        

        

        
Ayten Gümüşhane'den Malatya'ya saatte ortalama 4 km. hızla gitmiştir. Malatya'dan Gümüşhane'ye dönüşte saatte ortalama 11 km hızla dönmüş ve gidişte harcadığı süreden 21 saatlik bir farkla yolunu tamamlamıştır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre Gümüşhane ile Malatya arasındaki mesafe kaç kilometredir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
4a = 11(a - 21)
4a = 11×a - 11×21
(11 - 4)a = 11×21
7a = 231
a = 231 ÷ 7 = 33

Cevap = 33
★Soru türü: 11
Bir penye çuvalındaki ürünler aşağıdaki gibidir. 

        

        

        

        

        

        

        

        
- 60 bordo penye

        

        
- 35 sarı penye
- 24 mor penye

        

        

        
- 8 pembe penye

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Bu çuvaldan en az kaç penye alınırsa en azından 9 bordo penye alındığı kesin olur ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Kesinlik istendiğinden en olumsuz ihtimali hesaplamalıyız.
sarı, pembe ve mor penye kalmadıktan sonra bordo penye alınmaya başlandığını hesaplayalım.

35 + 8 + 24 = 67

67 + 9 = 76

Cevap = 76
★Soru türü: 12

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
15 adım ileri 10 adım geri atarak hareket eden Halil, 232 adım attığında adım atmaya başladığı noktadan kaç adım yer değiştirmiş olur ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
15 + 10 = 25
232 = 25×9 + 7

Son turda 7 adım attığına göre geri adım atmaya başlamamış.

9×15 - 9×10 =
135 - 90 = 45

45 + 7 = 52

Cevap = 52
★Soru türü: 13

        
Mum deneyleri yapmayı seven Birgül, bir kutuda sarı diğer kutuda bordo mum olan aynı uzunluklarda iki farklı mum türü satın almıştır. Birgül; sarı mumun 261 saatte, bordo mumun 1305 saatte yanıp tükendiğini gözlemlemiştir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre Birgül, iki mum türümü de aynı anda yaktıktan kaç saat sonra bir mumun diğerinin 6 katı olduğunu görür ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Hızlı yanan mum yavaş yanan mumdan daha küçük olacağından, kaç saat sonra yavaş yanan mumun boyu hızlı yanan mumun boyunun 6 katı olacağını bulmalıyız.

Daha kısa sürede yanıp biten mum daha hızlı yanar.

Bir mumun boyunu yanma hızı ve yanma süresini çarparak bulabiliriz.
İki mumun da boyları eşit olduğundan bunları eşitleyebiliriz.

sarı mumun yanma hızına a, bordo mumun yanma hızına b diyelim.
261×a = 1305×b

Geçen süreye k diyelim.
Mumun boyundan, geçen sürede yanan mumu çıkarırsak kalan mum uzunluğunu buluruz.

(261a - ka)×6 = 261a - kb

a yerine a'nın b değerinden eşitini yazalım.
261×a = 1305×b
1305 ÷ 261 = 5
a = 5b

(261×5b - k×5b)×6 = 261×5b - kb
(1305b - k×5b)×6 = 1305b - kb
6×1305b - k×6×5b = 1305b - kb
b(6×1305 - k×6×5) = b(1305 - k)
6×1305 - k×6×5 = 1305 - k
7830 - k×30 = 1305 - k
7830 - 1305 = 30k - k
6525 = k(30 - 1)
6525 = 29k
k = 6525 ÷ 29 = 225

Cevap = 225
★Soru türü: 14

        

        

        

        

        

        
Okul genelinde yapılan bir müzik sınavında Bekir baştan (6a + 79). sırada, sondan (3a + 2). sıradadır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Sınava giren öğrenci sayısı 143 olduğuna göre Bekir sondan kaçıncı sıradadır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Örnek olarak 10 kişilik bir listede sondan 1. olmak 10. olmaktır.
Sondan 3. olmak 8. olmaktır.
Bunun işlemi şu şekilde yapılır : 
10 + 1 - 3 = 8
Liste sayısına bir eklenir ve sondan kaçıncı olunduysa o sayı çıkarılır.

143 + 1 = 144

6a + 79 = 144 - (3a + 2)
6a + 79 = 144 - 3a - 2
6a + 3a = 144 - 2 - 79
a(6 + 3) = 63
a×9 = 63
a = 63 ÷ 9 = 7

3a + 2 = 3×7 + 2 =
21 + 2 = 23

Cevap = 23
★Soru türü: 15

        

        
Okul genelinde yapılan bir tarih sınavında Yavuz baştan (8a + 49). sırada, sondan (3a + 6). sıradadır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Sınava giren öğrenci sayısı 135 olduğuna göre Yavuz sondan kaçıncı sıradadır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Örnek olarak 10 kişilik bir listede sondan 1. olmak 10. olmaktır.
Sondan 3. olmak 8. olmaktır.
Bunun işlemi şu şekilde yapılır : 
10 + 1 - 3 = 8
Liste sayısına bir eklenir ve sondan kaçıncı olunduysa o sayı çıkarılır.

135 + 1 = 136

Örnek olarak 4. ile 5. arasında 0 kişi vardır.
6. ile 9. arasında 2 kişi vardır.
Bunun işlemi şu şekilde yapılır:
9 - 6 = 3
3 - 1 = 2

Diğer bir yandan, iki kişi arasında 3 kişi varsa sıraları arasındaki fark 3 + 1 = 4'tür.
6. ilke diğer bir kişi arasında 10 kişi varsa, diğer kişinin sırası 6 + 10 + 1 = 17 dir.

Bunlara ek olarak iki kişinin sıralarını eşitlemek mümkündür.
5. sıradaki bir kişiyi 3. sıraya çekmek için 5 - 3 = 2 kişiyi önünden çıkarmak gerekir.
Buna ek olarak 3. sıradaki kişinin önüne 2 kişi eklenebilir.

Yavuz ve Hasan'ın sıralarını eşitleyelim.

8a + 49 + 4 = 8a + 53

8a + 53 = 136 - (3a + 6)
8a + 53 = 136 - 3a - 6
8a + 3a = 136 - 6 - 53
a(8 + 3) = 77
a×11 = 77
a = 77 ÷ 11 = 7

3a + 6 = 3×7 + 6 =
21 + 6 = 27

Cevap = 27
★Soru türü: 16

        

        

        

        

        

        
Bir kimya sınavında 3 yanlış 6 doğruyu götürmektedir. Hüseyin bu sınavdan 54 net elde etmiştir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Soru sayısı 99 olduğuna göre Hüseyin'in doğru sayısı kaç ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
4 yanlış 1 doğruyu götürünce bir yanlışın 0,25 doğru götürdüğünü 1'i 4'e bölerek hesaplarız.
3 yanlış 6 doğru götürüyorsa bir yanlış 6÷3 doğru götürür.

doğru sayısına d diyelim.

d - (99 - d)×6÷3 = 54
d - 99×6÷3 + (d×6)÷3 = 54
d - 198 + (d×6)÷3 = 54
d + (d×6)÷3 = 54 + 198
(3d + d×6)÷3 = 252
3d + d×6 = 3×252
3d + d×6 = 756
d(3 + 6) = 756
d×9 = 756
d = 756 ÷ 9 = 84

Cevap = 84
★Soru türü: 17

        

        

        

        

        

        
Bir halatın bir kısmı kesilince orta noktası 40 metre yer değiştiriyor. Daha sonra kesilen kısmın 3 katı halata eklenince halat ilk halinin 9 katı uzunlukta oluyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Halat son haliyle kaç metredir ? 
 ❁ Soru cevabı =⊳
Halatın uzunluğuna a, kesilen kısma b diyelim.
Halatın ilk halinin ortası a÷2 ikinci halinin ortası (a - b)÷2 olur.
(a - b)÷2 = (a÷2 - b÷2)

Halatın ilk halinden ikinci halini çıkarırsak 40 sayısını elde ederiz
a÷2 - (a÷2 - b÷2) = 40
a÷2 - a÷2 + b÷2 = 40
b÷2 = 40
b = 2×40 = 80

a - 80 + 80×3 = 9a
a - 80 + 240 = 9a
160 = (9 - 1)a
a = 160 ÷ 8 = 20

20 × 9 = 180

Cevap = 180
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.