00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        
Bir araç Rize'den Denizli'ye saatte ortalama 63 km. hızla gidiyor. Denizli'den Rize'ye dönerken saatte ortalama 119 km. hızla hareket ederek 8 saat daha kısa süre yolculuk yapıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre Rize ve Denizli arasındaki mesafe kaç kilometredir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
63a = 119(a - 8)
63a = 119a - 119×8
63a = 119a - 952
952 = 119a - 63a
952 = (119 - 63)a
952 = 56a
a = 952 ÷ 56 = 17

63 × 17 = 1071

Cevap = 1071
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        
İki araç Adana'dan Tekirdağ'a gidiyor. Bunlardan mor araç yolunu 5 saatte tamamlarken beyaz araç mor araçtan saatte ortalama 21 km. daha yavaş giderek yolunu 12 saatte tamamlıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre Adana ve Tekirdağ arasındaki mesafe kaç kilometredir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
5a = (a - 21)×12
5a = 12a - 21×12
5a = 12a - 252
252 = 12a - 5a
252 = (12 - 5)a
252 = 7a
a = 252 ÷ 7 = 36

36 × 5 = 180

Cevap = 180
★Soru türü: 3

        

        

        

        

        

        

        
Burdur ve Trabzon arasında yaşayan Oğuz, Burdur'a gitmek isterse 4 saat, aynı hızla Trabzon'a gitmek isterse 6 saat harcayacaktır. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
İki şehir arası 570 km. olduğuna göre Oğuz'un ortalama hızı saatte kaç kilometredir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
4 + 6 = 10
10a = 570
a = 570 ÷ 10 = 57

Cevap = 57
★Soru türü: 4

        

        

        

        

        

        

        
Düzce ile Çankırı arasında 2771 km. uzunluğunda yol bulunmaktadır. Düzce'den Çankırı'ya saatte ortalama 93 km. hızla ilerleyen pembe araç ile Çankırı'dan Düzce'ye saatte ortalama 70 hızla ilerleyen siyah araç aynı yolu kullanmaktadır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre pembe araç ile siyah araç kaç saat sonra birbirinin yanından geçer ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
93t + 70t = 2771
t(93 + 70) = 2771
163t = 2771
t = 2771 ÷ 163 = 17

Cevap = 17
★Soru türü: 5

        

        

        

        

        

        
Afyon'dan saatteki ortalama hızı 135 olan siyah araç ile Diyarbakır'dan saatteki ortalama hızı 60 olan turuncu araç aynı anda birbirine doğru ilerlemeye başladıktan 28 saat sonra karşılaşıyorlar.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre karşılaşmadan kaç saat sonra turuncu araç Afyon'a ulaşır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
135×28 ÷ 60 = 63

Cevap = 63
★Soru türü: 6

        

        

        
Doğudan batıya bir güzergahta bulunan sırasıyla A, B, C ve D şehirleri arasında yol alan yeşil ve siyah renkte iki araç vardır. A şehrinde yeşil araç, C şehrinde siyah araç bulunmaktadır. A şehrinden D şehrine saatte ortalama 75 km. hızla hareket eden yeşil araç, kendisiyle aynı anda yol almaya başlayan C şehrinden A şehrine saatte ortalama 60 km. hızla hareket eden siyah araçla 10 saat sonra B şehrinde karşılaşıyor. Eğer siyah araç da yeşil araç gibi D şehrine gitseydi ikisi de aynı anda D şehrinde karşılaşacaklardı.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre A şehrinden D şehrine kaç kilometre yol vardır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
A ve C arası = (75 + 60)×10 =
135 × 10 = 1350

A ve D arasını yeşil araçla hesaplarsak =
75a

A ve D arasını siyah araçla hesaplarsak =
1350 + 60a 

1350 + 60a = 75a
1350 = 75a - 60a
1350 = (75 - 60)a
1350 = 15a
a = 1350 ÷ 15 = 90

75 × 90 = 6750

Cevap = 6750
★Soru türü: 7

        

        
Cevresi 650 metre olan dörtgen şeklindeki bir pistte aynı kenardan aynı anda birbirine doğru hareket etmeye başlayan Gamze ve Ebru'nun başlangıç noktaları arasında 50 metre mesafe vardır. Gamze'nin ortalama hızı saniyede 2 metre, Ebru'nun ortalama hızı saniyede 8 metredir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre Gamze ve Ebru harekete başladıktan kaç saniye sonra 4. kez karşılaşırlar.
 ❁ Soru cevabı =⊳
2 + 8 = 10

50 ÷ 10 = 5

650 ÷ 10 = 65

4 - 1 = 3

5 + 3×65 = 200

Cevap = 200
★Soru türü: 8

        

        

        

        

        

        
Uzunluğu 75 metre olan bir tren saniyede ortalama 31 metre hızla ilerlerken girdiği bir tünelden 12 saniyede çıkıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre tünelin uzunluğu kaç metredir.
 ❁ Soru cevabı =⊳
31 × 12 = 75 + a
372 = 75 + a
a = 372 - 75 = 297

Cevap = 297
★Soru türü: 9

        

        

        

        

        

        

        

        
Uzunlukları sırasıyla 96 ve 1044 olan iki trenin hızları sırasıyla saniyede 30 metre ve saniyede 27 metredir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Bu trenler zıt yönde ilerlerken karşılaştıktan kaç saniye sonra birbirlerini geçerler ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(96 + 1044) ÷ (30 + 27) = 
1140 ÷ 57 = 20

Cevap = 20
★Soru türü: 10
Uzunlukları sırasıyla 80 ve 52 olan iki trenin hızları sırasıyla saniyede 69 metre ve saniyede 63 metredir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Bu trenler aynı yönde ilerlerken karşılaştıktan kaç saniye sonra biri diğerini geçer ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(80 + 52) ÷ (69 - 63) = 
132 ÷ 6 = 22

Cevap = 22
★Soru türü: 11

        

        

        

        

        

        

        

        
Bir aracın saatte 40 km hızla 28 saat, saatte 41 km hızla 20 saat, saatte 9 km hızla 4 saat hareket etmiştir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Bu aracın saatteki ortalama hızı kaç kilometredir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Toplam gidilen yol:
40×28 + 41×20 + 9×4 = 1976

Toplam geçen süre:
28 + 20 + 4 = 52

1976 ÷ 52 = 38

Cevap = 38
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.