00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        

        
a > 0 olmak üzere,
|8a| - |-9a| + |-6a| = E

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre E÷a ifadesinin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
8a - 9a + 6a = 5a
5a÷a = 5

Cevap = 5
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        

        

        

        
a < 0 olmak üzere,
|5a| - |-2a| + |-9a| = E

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre E÷a ifadesinin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
-5a + 2a - 9a = -12a
-12a÷a = -12

Cevap = -12
★Soru türü: 3

        

        
a tam sayı,
2a² < -a³
|10a + 4| + |9 - 5a| - |7a| = E

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri için E kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
2 < -a
-2 > a
-∞ < a < -2
a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri -2 - 1 = -3 olur.

|10×-3 + 4| + |9 - 5×-3| - |7×-3|

26 + 24 - 21 = E = 29

Cevap = 29
★Soru türü: 4
|8a - 32| = 3780!

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki denklemde a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
8a - 32 = 3780!
8a = 3780! + 32
a = (3780! + 32)÷8

32 - 8a = 3780!
8a = 32 - 3780!
a = (32 - 3780!)÷8

(3780! + 32)÷8 + (32 - 3780!)÷8 = 
(3780! + 32 + 32 - 3780!)÷8 = 
2×32 ÷ 8 = 8

Cevap = 8
★Soru türü: 5
|a - 8| + |8 - a| = 12

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a - 8 + a - 8 = 12
2a = 28
a = 14

Cevap = 14
★Soru türü: 6

        

        

        

        
|8a - 32| + |28 - 7a| = 30

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
a'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
8a - 32 = 0
a = 32÷8 = 4

a, 4 sayısından büyükse,
8a - 32 + 7a - 28 = 30
15a = 30 + 28 + 32 = 90
a = 90÷15 = 6

a, 4 sayısından küçükse
32 - 8a + 28 - 7a = 30
-15a = 30 - 32 - 28 = -30
a = -30÷(-15) = 2

2×6 = 12

Cevap = 12
★Soru türü: 7

        

        

        
|9a - 112| = 4a - -8

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadede a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
9a - 112 = 4a - -8
(9 - 4)a = 112 - -8 = 120
a = 120÷5 = 24

112 - 9a = 4a - -8
(4 + 9)a = --8 - 112 = -104
a = -104÷13 = -8

24 + -8 = 16

Cevap = 16
★Soru türü: 8

        

        

        

        

        
|13 - |a - 7|| = 4

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadeye göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a > 7 ise,
|13 - a + 7| = 4

20 - a = 4
a = 16

a - 20 = 4
a = 24

a < 7 ise,
|13 - 7 + a| = 4

6 + a = 4
a = -2

6 + a = -4
a = -10

16 + 24 + -2 + -10 = 28

Cevap = 28
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.