00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        
(2a + 68)÷13 < 6

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki basit eşitsizlikte a'nın çözüm kümesindeki en büyük tam sayı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(2a + 68) < 6×13
(2a + 68) < 78
2a < 78 - 68
2a < 10
a < 10÷2
a < 5

Ç.K. => (-∞, 5)

Cevap = 4
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        

        

        
7 < 8a - 9 < 55

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki eşitsizlikte a'nın alabileceği en büyük ve en küçük tam sayıların toplamı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
7 + 9 < 8a < 55 + 9
16 < 8a < 64
16÷8 < a < 64÷8
2 < a < 8
2+1 + 8-1 = 10

Cevap = 10
★Soru türü: 3

        

        

        

        

        

        

        

        
a ve b tam sayı,
2 < a < 13
51 < a × b < 64

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki eşitsizliklere göre x + y ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Sadece a'nın olduğu denklemden a'nın alabileceği değerleri buluyoruz.
Sonra bu değerlerden hangilerinin diğer denklemi de sağladığını deneyerek buluyoruz.

a = 10
b = 6

10 + 6 = 16

Cevap = 16
★Soru türü: 4

        

        

        
a ve b tam sayı,
-2 < a < 9
-7 < b < 4

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadelere göre 8a - 3b ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a'yı olabildiğince küçük, b'yi olabildiğince büyük seçeriz.

a = -2 + 1 = -1
b = 4 - 1 = 3

8×-1 - 3×3 = -17

Cevap = -17
★Soru türü: 5

        
a, b, c, d ifadeleri reel sayı;
a², b², c², d³ ifadeleri tam sayıdır.

8 < a < 10
-16 < b < -9
-9 < c < 3
-4 < d < 5

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadelere göre a² + b² + c² + d³ ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
En büyük ifade için,

a'nın karesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri 10 sayısının karesine en yakın ve küçük tam sayı değeridir.
10² = 100 => a² = 99

b'nin karesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri 16 sayısının karesine en yakın ve küçük tam sayı değeridir.
16² = 256 => b² = 255

c'nin karesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri 9 sayısının karesine en yakın ve küçük tam sayı değeridir.
9² = 81 => c² = 80

d'nin küpünün alabileceği en büyük tam sayı değeri 5 sayısının küpüne en yakın ve küçük tam sayı değeridir.
5³ = 125 => d³ = 124

En büyük E değeri = 99 + 255 + 80 + 124 = 558

Cevap = 558
★Soru türü: 6

        

        

        
a, b, c, d ifadeleri reel sayı;
a², b², c², d³ ifadeleri tam sayıdır.

4 < a < 11
-7 < b < -5
-17 < c < 8
-6 < d < 3

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadelere göre a² + b² + c² + d³ ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
En küçük ifade için,

a'nın karesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri 4 sayısının karesine en yakın ve büyük tam sayı değeridir.
4² = 16 => a² = 17

b'nin karesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri 5 sayısının karesine en yakın ve büyük tam sayı değeridir.
5² = 25 => b² = 26

c'nin karesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri 0'ın karesi olan 0'dır.
c² = 0

d'nin küpünün alabileceği en küçük tam sayı değeri -6 sayısının küpüne en yakın ve büyük tam sayı değeridir.
6³ = -216 => d³ = -215

En büyük E değeri = 17 + 26 + 0 - 215 = -172

Cevap = -172
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.