00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        
a ve b rakam,

ab6 - 6ab = 162

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre a + b kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
100×a + 10×b + 6 - 100×6 - 10×a - b = 162
90×a + 9×b - 99×6 = 162
(90×a + 9×b - 99×6)÷9 = 162÷9
10×a + b - 11×6 = 18
10×a + b = 18 + 11×6 = 84
a, 84 sayısının onlar basamağıdır.
a = 8
b = 84 - 10×a = 84 - 10×8 = 4
8 + 4 = 12

Cevap = 12
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        
a,b,c rakam,

abc - bac = 90

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki işleme göre, a² - b² = 15 ise a × b işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
90a - 90b = 90
a - b = 90÷90 = 1

a² - b² = (a - b)×(a + b) = 15
1×(a + b) = 15
a + b = 15

(a + b) + (a - b) = 1 + 15
2a = 16
a = 8
b = 15 - a = 7
a×b = 56

Cevap = 56
★Soru türü: 3

        
a,b,c rakam,

abc9 - 6cab = -2166

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre a + b + c kaçtır ? 
 ❁ Soru cevabı =⊳
1000×a + 100×b + 10×c + 9 - 1000×6 - 100×c - 10×a - b = -2166
990×a + 99×b - 90×c = 3825
110×a + 11×b - 10c = 3825÷9 = 425
110×a + 10×b + b - 10c = 3825÷9 = 425

425 sayısının birler basamağını etkileyen tek sayı b,
b = 5

425 - b - 10×b = 370

110×a - 10c = 370
11×a - c = 370÷10 = 37
a = 4
c = 7

4 + 5 + 7 = 16

Cevap = 16
★Soru türü: 4

        

        

        

        

        

        

        


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
3 basamaklı 2 sayının yüzler basamağındaki rakam 7 azaltılır, onlar basamağındaki rakam 9 artırılır, birler basamağındaki rakam 8 azaltılırsa bu 2 sayının toplamının bu işlemler yapılmadan önceki toplamından farkı ne olur ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(-100×7 + 10×9 - 8)×2 = 
-618×2 = -1236

işlemler yapılmadan önceki değerlerinin toplamına K dersek,
K + (-1236) - K = -1236

Cevap = -1236
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.