00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        
(a - 4)x - 7 = 2x + b - 9

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki denklemin çözüm kümesi tüm tam sayılar ise a - b işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Tek bilinmeyen kalması için x'e sıfır değerini veririz.
-7 = b - 9
b = 9 - 7 = 2

b'yi bulduktan sonra denklemde yerine yazarız,
işlemlerin kolay olmasın için x'e bir değerini veririz.
a - 4 - 7 = 2 + 2 - 9
a - 11 = -5
a = 6

a - b = 6 - 2 = 4

Cevap = 4
★Soru türü: 2

        
8x - 9a - 3(2 + 7a) = 4x - 6

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki denklemin kökü 5 ise a kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
8×5 - 9a - 3(2 + 7a) = 4×5 - 6
40 - 9a - 3×2 - 3×7a = 20 - 6
40 - 9a - 6 - 21a = 14
34 - 30a = 14
30a = 14 - 34 = -20
a = -20÷30 = 

Cevap = 
★Soru türü: 3

        

        

        

        

        
8x - 6a - 8(9 + 2a) = 5x + -60

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki denklemin kökü 158 olduğuna göre a kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
8×158 - 6a - 8(9 + 2a) = 5×158 + -60
1264 - 6a - 8×9 - 8×2a = 790 + -60
1264 - 6a - 72 - 8×2a = 730
1192 - 6a - 16a = 730
22a = 1192 - 730 = 462
a = 462 ÷ 22 = 21

Cevap = 21
★Soru türü: 4

        

        

        

        

        

        

        
a = (6b + 3)÷(2b - 7)

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadede a'nın hangi değeri için b'ye herhangi bir değer verilemez ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(6b + 3)÷(2b - 7) =
3 + (3 + 3×7)÷(2b - 7)
3 + (3 + 21)÷(2b - 7)
3 + 24÷(2b - 7) = a

24÷(2b - 7) işleminin sonucu sıfırdan büyük veya küçük olabilir fakat sıfır olması mümkün değildir.

Bu sebeple a sayısı 3 sayısından büyük veya küçük olabilir fakat 3 sayısına eşit olamaz.

Cevap = 3
★Soru türü: 5

        

        

        

        

        
5a + 2b = 54
2b + 6c = 38
5a + 6c = 64

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıda verilen denklemlere göre a kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
2×5a + 2×2b + 2×6c = 54 + 38 + 64
2×5a + 2×2b + 2×6c = 156
5a + 2b + 6c = 78

2b + 6c = 38

5a = 78 - 38 = 40
a = 40÷5 = 8

Cevap = 8
★Soru türü: 6

        

        

        

        

        

        
8×a×b = 192
3×b×c = 108
2×a×c = 108

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki denklemlere göre a×b×c işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a×b = 192÷8 = 24
b×c = 108÷3 = 36
a×c = 108÷2 = 54

a×b = 24
b×c = 36
a×c = 54
Çarpımların son bulduğumuz haline bakarak a, b ve c'yi tahmin etmeye çalışalım.
Tahmin edemezsek 24, 36 ve 54 sayılarını çarpanlarına ayırıp a, b ve c'yi bulmaya çalışabiliriz.

6×4 = 24
4×9 = 36
6×9 = 54

6×4×9 = 216

Cevap = 216
★Soru türü: 7

        

        
a ve b tam sayı,

1÷(7a - 26) + 1÷(9b + -70) = 1

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıda verilenlere göre a × b işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
1÷(7a - 26) ve 1÷(9b + -70) işlemlerinin sonuçları 0,5 olmalı çünkü ikisinin de payı bir.

7a - 26 = 2
7a = 2 + 26 = 28
a = 28 ÷ 7 = 4

9b + -70 = 2
9b = 2 - -70 = 72
b = 72÷9 = 8

a + b = 4 × 8 = 32

Cevap = 32
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.