00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Sevim bir işin 2÷5 kadarını 10 günde yaparsa tamamını kaç günde yapar ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
10 ÷ (2÷5) = 
(10×5)÷2 = 
5×5 = 25

Cevap = 25
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        

        

        
Erdem bir işi 65 saatte, Kadir aynı işi 104 saatte yapmaktadır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre Erdem ve Kadir bu işi birlikte yaparlarsa kaç saatte bitirirler ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
65×Erdem = iş
65×a = k
a = k ÷ 65

104b = k
b = k ÷ 104

k÷65 + k÷104 = (104k + 65k) ÷ 65×104
169k ÷ 6760 = ikisinin bir saatte yapacağı iş miktarı.

k ÷ (169k ÷ 6760) = 
k×6760 ÷ 169k = 
6760 ÷ 169 = 40

Cevap = 40

Kısaca çarpımları bölü toplamları da diyebiliriz.
★Soru türü: 3

        

        

        

        

        
Ece bir işin 4÷5 kadarını 44 günde, Esma aynı işin 5÷6 kadarını 55 günde bitirmektedir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Ece ve Esma birlikte bu işi kaç günde bitirir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
44 ÷ (4÷7) = 
44×7 ÷ 4 = 55
Ece işin tamamını 55 günde bitirebiliyor.

55 ÷ (5÷6) = 
55×6 ÷ 5 = 66
Esma işin tamamını 66 günde bitirebiliyor.

Bu bilgileri bulduktan sonra bu soruyu bir önceki karttaki soru gibi çözebiliriz.
Kısaca çarpımları bölü toplamları.

55 × 66 ÷ (55 + 66) =
55 × 66 ÷ 121 = 30

Cevap = 30
★Soru türü: 4

        

        

        

        

        
Funda ve Gül beraber bir işi 27 saatte, Gül aynı işi 36 saatte yapmaktadır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre Funda bu işi yalnız kaç saatte bitirir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a × 36 ÷ (a + 36) = 27
36a = 27a + 36×27
36a - 27a = 972
9a = 972
a = 972 ÷ 9 = 108

Kısaca çarpımları bölü toplamları da diyebiliriz.
★Soru türü: 5

        

        

        
Derya'nın çalışma hızı Gizem'in çalışma hızının 4 katıdır. Bir işi Derya ve Gizem birlikte 256 saatte bitiriyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Aynı işi Gizem yalnız kaç saatte bitirir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Gizem = a, Derya = 4a

Yine çarpımları bölü toplamları yapıyoruz.

a×4a ÷ (a + 4a) = 256
a²×4 ÷ 5a = 256
4a ÷ 5 = 256
a = 256×5 ÷ 4 = 320

Cevap = 320
★Soru türü: 6

        

        

        

        

        
Aynı verimle çalışan 6 işçi 17 parça işi haftada 136 saat çalışarak 85 haftada bitiriyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre 16 işçi 2 parça işi haftada 15 saat çalışarak kaç haftada bitirir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
6 × 136 × 85 = 17 × iş
6 × 136 × 5 = iş

16 × 15 × a = 2 × iş
8 × 15 × a = iş

a = 6×136×5 ÷ (8×15)
a = 34

Cevap = 34
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.