00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        

        

        


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Bir sayının 4÷7 kadarı ile 9÷5 kadarının toplamı 166 ise bu sayı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a×(4÷7) + a×(9÷5) = 166

Paydaları eşitleyelim.
(a×4×5 + a×9×7) ÷ (7×5) = 166

a×20 + a×63 = 166 × 35
83a = 166 × 35
a = 166 × 35 ÷ 83 = 70

Cevap = 70
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        

        

        

        
Bir sayının 24 fazlasının 1÷7 kadarı, aynı sayının 20 eksiğinin 1÷3 kadarına eşittir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre bu sayı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(a + 24)÷7 = (a - 20)÷3
3a + 3×24 = 7a - 7×20

72 + 140 = (7 - 3)a 
212 = 4a 
a = 212 ÷ 4 = 53

Cevap = 53
★Soru türü: 3

        

        

        

        
Alper parasının 1÷5 kadarı ile buz dolabı, 1÷9 kadarı ile masa alıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Geriye 93 bin lirası kaldığına göre harcamadan önce kaç bin lirası vardı ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
harcamadan önceki paraya a diyelim.

a÷5 + a÷9 = (5a + 9a)÷(5×9) = 
14 ÷ 45

a - (14a)÷45 = (45a)÷45 - (14a)÷45
(45a - 14a)÷45 = (31a)÷45

(31a)÷45 = 93
a = 93 × (45÷31)
a = 135

Cevap = 135
★Soru türü: 4

        

        

        

        
Damla parasının 2÷3 kadarını harcadıktan sonra 52 TL daha harcayınca parasının 15÷16 kadarını harcamış oluyor

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre Damla'nın kaç lirası kalmıştır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Harcamadan önceki paraya a diyelim.

a×15÷16 - a×2÷3 = 52

a×(15×3 - 2×16)÷(16×3) = 52
a×13÷(16×3) = 52
a = 52×(16×3)÷13 = 192

192 × (1 - 15÷16) = 
192 ÷ 16 = 12

Cevap = 12
★Soru türü: 5

        

        

        

        
Onur bir miktar üzüm satın almıştır. Bunların önce 9÷16 kadarını sattıktan sonra kalanın 2÷7 kadarını satıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Geriye tane üzüm kaldığına göre Onur kaç üzüm satın almıştı ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Tamamından ilk satılanı çıkarıp kalanı buluyoruz.
1 - 9÷16 = 7÷16

Kalanının satılan kısmını hesaplıyoruz.
(7÷16)×(2÷7) = 2÷16

Kalandan satılan kısmı çıkarıp son kalan kısmı buluyoruz.
7÷16 - 2÷16 = 5÷16

Tamamının son kalan kadarını soruda verilen sayıya eşitliyoruz.
a×5÷16 = 20
a = 20×16÷5 = 64

Cevap = 64
★Soru türü: 6

        

        

        

        

        

        

        

        
Bir telin ucundan 2÷3 kadarı kesilince orta noktası 8 santimetre kayıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre telin kesilmeden önceki boyu kaç santimetredir ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Tel ya da çubuk kesilince orta noktası kesilen kısmın yarısı kadar kayar.
8×2 = 16
16 = a × 2÷3
a = 16×3÷2 = 24

Cevap = 24
★Soru türü: 7

        
Yüksek bir yerden bırakılan top tabana çarptıktan her çarpışından sonra çarpmadan önceki en yüksek yerin 9÷11 kadarı yükselmektedir.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Top yere ikinci vuruşundan sonra 648 metre yükseldiğine göre üçüncü vuruşunda top toplam kaç metre yol almıştır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
İlk bırakıldığı yüksekliğe a diyelim.

İlk bırakıldığından sonraki yüksekliği:
a × 9÷11

ikinci yüksekliği:
a × 9÷11 × 9÷11 = 648

a = 648×11×11÷(9×9) 
a = 9×9×8×11×11÷(9×9) = 968

Top ilk çarpmaya kadar a metre yol almıştır.
İkinci çarpma için önce a×9÷11 metre yükselmiş sonra aynı mesafede alçalmıştır. Yani 2 × a×9÷11 mesafe almıştır.
Üçümcü çarpma için 2 × (a×9÷11)×(9÷11) metre mesafe almıştır.
Bunların toplamı, üçüncü çarpmaya kadar topun hareket miktarıdır.

2×968×(9÷11) = 1584
2×968×(9÷11)×(9÷11) = 1296

968 + 1584 + 1296 = 3848

Cevap = 3848
★Soru türü: 8

        

        
Su şişesinin dolu ağırlığı 190 gramdır. 2÷5 kadarı boşaltılınca şişenin ağırlığı 124 gram oluyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre boş şişenin ağırlığı kaç gramdır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Eksilen suyun ağırlığını bulalım.
190 - 124 = 66

Dolu şişedeki suyun ağırlığını bulalım.
66÷(2÷5) = 66×5 ÷ 2 = 165

Dolu şişeden suyun ağırlığını çıkaralım.
190 - 165 = 25

Cevap = 25
★Soru türü: 9
Kadir, önce günde 27 sayfa okuyarak kitabın 9÷17 kadarını, sonra günde 40 sayfa okuyarak tamamını bitiriyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Kadir kitabın tamamını 48 günde bitirdiğine göre kitap kaç sayfadır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Okuma sırasındaki ilk bölüme a, ikinci bölüme b diyelim.
Kitabın sayfa sayısına k diyelim.
27a = k × 9÷17 
k = a×27×17÷9
k = a×3×17
k = 51a

40b = k × (1 - 9÷17)
40b = k × 8÷17
k = b×40×17÷8
k = b×5×17
k = 85b

51a = 85b
a = b×85÷51

a = 48 - b

b×85÷51 = 48 - b
b×85÷51 + b = 48

b×(85+51)÷51 = 48
b×136÷51 = 48
b = 48×51÷136 = 18

k = 85b
k = 85×18 = 1530

Cevap = 1530
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.