00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Reel sayılarda tanımlı f(a)= 9a - n olduğuna göre f(3) = 20 ise n kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
9×3 - n = 20
27 - n = 20
n = 27 - 20 = 7

Cevap = 7
★Soru türü: 2

        

        

        

        
Reel sayılarda tanımlı bir fonksiyon aşağıdaki gibidir.

f(5a - 9)= 2a² - 6a - 7

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre f(31) kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
5a - 9 = 31
5a = 31 + 9 = 40
a = 40 ÷ 5 = 8

2×8² - 6×8 - 7 = 73

Cevap = 73
★Soru türü: 3

        

        

        

        

        

        
Gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon aşağıda gösterilmektedir.

f(a) = a² - 8a + 6

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre f(f(4)) kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
4² - 8×4 + 6 = -10

(-10)² - 8×(-10) + 6 = 186

Cevap = 186
★Soru türü: 4

        

        
Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları aşağıda tanımlanmıştır.

f(a) + g(a) = 7a² - 2a - 6
g(a) = 3a - 8


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre f(5) kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
g(5) = 3×5 - 8 = 7

f(a) = 7a² - 2a - 6 - g(a)
f(5) = 7×5² - 2×5 - 6 - 7 = 152

Cevap = 152
★Soru türü: 5

        

        

        

        
n bir gerçel sayıdır ve gerçel sayılar kümesi üzerindeki f ve g fonksiyonları aşağıda gösterilmektedir.

f(a) = na + 21
g(a) = 5a + 28


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Her gerçel a sayısı için (fog)(a) = (gof)(a) eşitliği sağlandığına göre n kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
n(5a + 28) + 21 =
5na + 28n + 21

5(na + 21) + 28 = 
5na + 5×21 + 28 = 
5na + 133

5na + 28n + 21 = 5na + 133
28n + 21 = 133
28n = 112
n = 112 ÷ 28 = 4

Cevap = 4

a b

★Soru türü: 6

        

        

        

        

        

        
Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarıyla alakalı bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

(fog)(a) = 32a - 43
f(a) = 4a + 5

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre g(6) kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
32×6 - 43 = 4a + 5
192 - 43 - 5 = 4a
144 = 4a
a = 144 ÷ 4 = 36

Cevap = 36
★Soru türü: 7

        

        

        

        

        

        

        

        
f(a) doğrusal fonksiyondur.
f(5) = 32
f(6) = 39

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre f(4) kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Doğrusal fonksiyon, sayı doğrusu üzerindeki bir doğrunun fonksiyonu demektir.
Genellikle 
f(x) = ax + b
(x, a ve b gerçel sayılar)
şeklinde gösterilebilir.
Dikkat etmemiz gereken yer x'in derecesinin 1 olmasıdır.

a×5 + b = 32
a×6 + b = 39

b'yi silmek için alttaki denklemi üstekinden çıkaralım.

a(5 - 6) = 32 - 39
-1a = -7
a = -7 ÷ -1 = 7

2×5 + b = 32
b = -3

2×4 - 3 = 5

Cevap = 5
★Soru türü: 8

        

        

        
Doğrusal f fonksiyonunun grafiği dik koordinat sistemi üzerinde gösterildiğinde x doğrusunu 8 noktasında keserken y doğrusunu 48 noktasında kesmektedir.


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre f(5) kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Dik koordinat sisteminde y doğru üzerindeki her nokta için x sıfırdır.
doğru denklemine f(x) = ax + b diyelim.
a×0 + b = 48
b = 48 olur.

f(x) = ax + 48

Dik koordinat sisteminde x doğru üzerindeki her nokta için y sıfırdır.

a×8 + 48 = 0
a = -48 ÷ 8 = -6

f(x) = -6x + 48

-6×5 + 48 = 18

Cevap = 18
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.