00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        

        

        

        
2a + 7b = T

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki denklemde a ve b birbirinden farklı rakamlar olduklarına göre T'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerler toplamı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
T'nin en büyük değerini bulmak için a ve b'den kat sayısı büyük olan seçilir ve en büyük rakam olan 9 değeri verilir,
sonra katsayısı daha küçük olan seçilir ve 9'dan sonra en büyük rakam olan 8 değeri verilir.

2×8 + 7×9 = 79

T'nin en küçük değerini bulmak için a ve b'den kat sayısı büyük olan seçilir ve en küçük rakam olan 0 değeri verilir,
sonra katsayısı daha küçük olan seçilir ve 0'dan sonra en küçük rakam olan 1 değeri verilir.

2×1 + 7×0 = 2

79 + 2 = 81

Cevap = 81
★Soru türü: 2

        

        

        
8a - 8b + 5c = T

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadede a, b, c birbirinden farklı rakamlar olduklarına göre T'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerin farkı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
En büyük değerini bulmak için, T'nin değerini artıran öğeleri büyütmeye çalışırken azaltan öğeleri küçültmeye çalışırız.

8×9 - 8×0 + 5×8 = 112

En küçük değerini bulmak için, T'nin değerini artıran öğeleri küçültmeye çalışırken azaltan öğeleri büyütmeye çalışırız.

8×0 - 8×9 + 5×1 = -67

112 - (-67) = 179

Cevap = 179
★Soru türü: 3

        

        

        

        
a, b, c, d iki basamaklı farklı doğal sayılar.

6a - 4b + 9c - 13d = T

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıda verilen bilgilere göre T'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerin farkı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
6×98 - 4×11 + 9×99 - 13×10 = 1305

6×11 - 4×98 + 9×10 - 13×99 = -1523

1305 - (-1523) = 2828

Cevap = 2828
★Soru türü: 4

        

        

        

        

        

        

        

        
a, b, c pozitif reel sayılar;

a + b + c = 18


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıda verilen bilgilere göre (a×b×c)'nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Değerler tam sayı olmak zorunda değil,
toplamları sabit olduğundan ve katsayıları olmadığından,
en büyük çarpımı elde etmek için birbirine en yakın değerleri bulmalıyız.
3 değer var, toplamı 3'e böleriz.

18 ÷ 3

(18÷3) × (18÷3) × (18÷3) = 
(18 × 18 × 18) ÷ 27 =
216 + 0÷27

Eğer sonuç tam sayı çıkmazsa basit kesiri, yani ondalıklı kısmı siler, tam sayıyı cevap kabul ederiz.

Cevap = 216
★Soru türü: 5

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Toplamları 10 olan doğal sayıların çarpımları en çok kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Kaç sayı olduğu belirtilmediğinden 2, 3 ve 4 sayı olma ihtimalini ayrı ayrı denememiz gerekebilir.

10 ÷ 2 = 5

Doğal sayı oldukları belirtildiğinden, eğer varsa, bölümlerden elde edilen sayıların küsürleri atılarak devam edilir.

5×5 = 25 ←

10 ÷ 3 = 3,3333333333333
3×3×4 = 36 ←

10 ÷ 4 = 2,5
3×3×2×2 = 36 ←

Cevap = 36
★Soru türü: 6

        

        

        

        
a ve be sayma sayılarıdır.

a + b = 17

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıda verilen bilgilere göre (a×b)'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerin farkı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
1×16 = 16
8×9=72
72 - 16 = 56

Cevap = 56
★Soru türü: 7

        

        

        

        

        

        

        
a ve b tamsayılar,

A = (a + 6)×(3 - a)
B = (b - 7)×(-8 - b)

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre (A + B)'nin alabileceği en büyük değer kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a + 6 = 3 - a
2a = 3 - 6 = -3
a = -3÷2 = -1,5

a ve b tamsayı olduğundan bölümde küsür varsa yuvarlanır.

A = (-2 + 6)×(3 - -2) = 20 ←

b - 7 = -8 - b
2b = 7 - 8 = -1
b = -1÷2 = -0,5

a ve b tamsayı olduğundan bölümde küsür varsa yuvarlanır.

B = (-1 - 7)×(-8 - -1) = 56 ←

20 + 56 = 76

Cevap = 76
★Soru türü: 8

        
a ve b doğal sayılar olmak üzere,

a × b = 35
b × c = 72

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre (a + b + c) ifadesinin alabileceği en büyük değer ile (a×b×c) ifadesinin alabileceği en büyük değerin toplamı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
İki denklemde de ortak olan b çarpanına 1 veririz.

a × 1 = 35
a = 35
1 × c = 72
c = 72

35 + 1 + 72 = 108

(a×b)×(b×c) = 35 × 72
a×b×c = 35×72÷b

Yani b'ye yine 1 değerini verip bir önceki işlemleri yapmalıyız.

a = 35, b = 1, c = 72
a×b×c = 35×1×72 = 2520

108 + 2520 = 2628

Cevap = 2628
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.