00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        
A = 2 + 11 + ... + 56
B = 6 + 14 + ... + 70

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre A'nın B'den farkı kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Ardışık sayılarda artış miktarı herhangi ardarda gelen iki terimin arasındaki fark ile bulunabilir.

A'nın terimlerinin artış miktarı: 
11 - 2 = 9

A'nın terim sayısı: 
(56 - 2)÷9 + 1 = 7

en küçük ardışık sayı: 2

7×2 + (7-1)×7÷2×9 = A
A = 203 ←

B'nin terimlerinin artış miktarı: 
14 - 6 = 8

B'nin terim sayısı: 
(70 - 6)÷8 + 1 = 9

en küçük ardışık sayı: 6

9×6 + (9-1)×9÷2×8 = B
B = 342 ←

A - B = 203 - 342 = -139

Cevap = -139
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        

        

        
A = 9×7 + 15×11 + ... + 39×27

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadede A'yı oluşturan her terimin 2. çarpanı 8 artırılırsa A'nın değeri kaç artar ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
A'yı önceki haline göre değiştirecek olan etkenler terimlerin ilk çarpanı ve ikinci çarpandaki artış miktarı,
yani ikinci terimin eski halinin bir önemi kalmıyor.

A'nın terimlerinin ilk çarpanlarının:
15 - 9 = 6 ← artış miktarı
(39 - 9)÷6 + 1 = 6 ← terim sayısı
6×9 + (6 - 1)×6÷2×6 = 144 ← toplamı

144×8 = 1152

Cevap = 1152
★Soru türü: 3

        
6 - 9 + 13 - 16 + 20 - 23 + ... + 55 - 58

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıda verilen ifadenin değeri kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Terimleri ikişerli guruplandırırsak,
ilk ikilinin sonucu: -3 olur.
ikinci ikilinin sonucu: -3 olur.
Guruplandırılmış terimlerin sonuçları aynı.

Toplam guruplandırılmış terim sayısı bulunur.
13 - 6 = 7 ← artış miktarı
(55 - 6)÷7 + 1 = 8 ← terim sayısı

8×-3 = -24

Cevap = -24
★Soru türü: 4

        

        

        

        
9 - 4 + 14 - 10 + 19 - 16 + ... + 59 - 64

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıda verilen ifadenin değeri kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Terimleri ikişerli guruplandırırsak,
ilk ikilinin sonucu: 5 olur.
ikinci ikilinin sonucu: 4 olur.
Guruplandırılmış terimlerin sonuçları farklı.
Gurubun ilk terimi ayrı, ikinci terimi ayrı ardışık sayılarmış gibi hesaplanıp toplanır.

14 - 9 = 5 ← artış miktarı
(59 - 9)÷5 + 1 = 11 ← terim sayısı
11×9 + (11 - 1)×11÷2×5 = 374 ←

10 - 4 = 6 ← artış miktarı
terim sayısı: 11 ← ilkiyle aynı
11×4 + (11 - 1)×11÷2×6 = 374 ←

374 - 374 = 0

Cevap = 0
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.