00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        

        
Bir havuzun tepesindeki musluktan akan suyun debisi 48a iken dibindeki musluktan akan suyun debisi 24a kadardır.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Tepedeki musluk havuzu 27 saatte dolduruyorsa iki musluk açılınca havuz kaç saatte dolar ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
48a - 24a = 24a

(48a × 27) ÷ 24a =

(48 × 27) ÷ 24 = 54

Cevap = 54
★Soru türü: 2

        

        
Bir havuzu tepesindeki musluk 6 saatte doldururken dibindeki musluk 8 saatte boşaltıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre havuz boşken iki musluk açılırsa havuz kaç saatte dolar.
 ❁ Soru cevabı =⊳
Tepedeki musluk havuzu saatte 1÷6 oranında doldurur.
Dipteki musluk havuzu saatte 1÷8 oranında boşaltır.

ikisi açıkken bir saatte havuzun ne kadar dolacağını bulalım.
1÷6 - 1÷8 = (8 - 6)÷(6×8)
2 ÷ (6×8)
1 ÷ (6×3)
1 ÷ 18

havuzun tamamına 1 dedik.
1 ÷ (1 ÷ 18) = 18

Cevap = 18
★Soru türü: 3

        
Bir havuzu tepesindeki musluk 90 saatte doldururken duvarının ortasındaki musluk yarısını 54 saatte boşaltıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre iki musluk da açılırsa havuz kaç saatte dolar ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Havuzun ilk yarısı 90÷2 = 45 saatte dolar.

Diğer yarısı da 45 saatte dolardı fakat ortadaki musluk gelen suyun bir kısmını döküyor.
Sorunun bundan sonrası bir önceki sorunun benzeri oldu.
1÷45 - 1÷54 = (54 - 45)÷(54×45)
9 ÷ (54×45)
1 ÷ (54×5)
1 ÷ 270

1 ÷ (1 ÷ 270) = 270

45 + 270 = 45

Cevap = 45
★Soru türü: 4

        

        
Bir havuzu tepesindeki musluk 96 saatte doldurmaktadır. Havuzun duvarındaki musluk ise üstünde kalan kısmı 15 saatte boşaltıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Havuzun duvarındaki musluğun üstünde kalan hacim altında kalan hacimin 7 katı olduğuna göre göre iki musluk da açılırsa havuz kaç saatte dolar ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Havuzun duvardaki musluğa kadar olan kısmı 96 ÷ (7 + 1) = 12 saatte dolar.

Kalan kısmı (96 - 12) saatte dolardı fakat duvardaki musluk gelen suyun bir kısmını döküyor.
Sorunun bundan sonrası iki önceki sorunun benzeri oldu.
1÷12 - 1÷15 = (15 - 12)÷(15×12)
3 ÷ (15×12)
1 ÷ (15×4)
1 ÷ 60

1 ÷ (1 ÷ 60) = 60

12 + 60 = 72

Cevap = 72
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.