00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        
(252² - 420²)÷(18² - 24²) = E

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
E kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
[(252 - 420)(252 + 420)]÷[(18 - 24)(18 + 24)]
[-168 × 672] ÷ [-6 × 42]
-168 ÷ -6 = 28
672 ÷ 42 = 16
28 × 16 = 448

Cevap = 448
★Soru türü: 2

        

        

        

        
25a² - 4b² = 1769
5a + 2b = 61

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre a×b işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(5a + 2b)(5a - 2b) = 1769
61(5a - 2b) = 1769
5a - 2b = 29

(5a + 2b) + (5a - 2b) = 61 + 29
2×5a = 90
a = 9

5×9 + 2b = 61
2b = 61 - 5×9 = 16
b = 16÷2 = 8

a × b = 9 × 8 = 72

Cevap = 72
★Soru türü: 3

        

        

        

        

        

        

        
9a + 10÷9a = 9

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgiye göre (81a² + 100÷81a²) ifadesinin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(9a + 10÷9a)² - 2×9a×(10÷9a) = 81a² + 100÷81a²
81 - 2×9a×(10÷9a) = 81a² + 100÷81a²
81 - 2×10 = 81a² + 100÷81a²
81a² + 100÷81a² = 75

Cevap = 75
★Soru türü: 4

        

        

        

        

        

        
8a + 3b + 4c = 10
8a + 3b - 4c = 14
64a² + 9b² + 16c² = 30
24×a×b + 12×b×c + 32×a×c = K
24×a×b - 12×b×c - 32×a×c = R

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki bilgilere göre K + R işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(a + b + c)² = a² + b² + c² + 2(a×b + b×c + a×c)
(a + b - c)² = a² + b² + c² + 2(a×b - b×c - a×c)

10² - 30 = 2×K
100 - 30 = 2×K
70 = 2×K
K = 35

14² - 30 = 2×R
196 - 30 = 2×R
166 = 2×R
R = 83

35 + 83 = 118

Cevap = 118
★Soru türü: 5

        

        

        

        

        

        
(72³ - 28³)÷(72² + 72×28 + 28²)

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadenin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a³ - b³ = (a - b)(a² + ab + b²)
(a³-b³)÷(a² + ab + b²) = (a - b)

72 - 28 = 44

Cevap = 44
★Soru türü: 6
(8³ + 63³)÷(8 + 63) - 8×63

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadenin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
a³ + b³ = (a + b)(a² - ab + b²)
(a³ + b³)÷(a + b) = (a² - ab + b²)

(8² - 8×63 + 63²) - 8×63

(a - b)² = a² - 2ab + b²
a² - 2ab + b² = a² - ab + b² - ab

(8 - 63)² = -55² = 3025

Cevap = 3025
★Soru türü: 7

        

        

        

        

        

        

        

        
a reel sayı,

25a² + 60a + 43 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadenin alabileceği en büyük değer kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
25a² + 60 + 43 = (5a + 6)² + 7
bir reel sayının karesinin alabileceği en küçük değer sıfırdır.

0 + 7 = 7

Cevap = 7
★Soru türü: 8

        

        

        

        

        

        

        

        
a reel sayı,

9a² + 36b² - 24a + 54b + 152

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Yukarıdaki ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
9a² + 36b² - 24a + 54b + 152 = 
(3a - 8)² + (6b + 9)² + 7
0 + 0 + 7 = 7

Cevap = 7
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.