00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        

        
Gerçel sayılar kümesi üzerinde ★ işlemi
a ★ b = (40a - 7b)÷b
olarak tanımlanıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre 3 ★ 8 işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
(40×3 - 7×8)÷8 = 
(120 - 56)÷8 = 
64÷8 = 8

Cevap = 8
★Soru türü: 2

        

        

        
Tam sayılar kümesi üzerinde ★ işlemi
a ★ b = a×b - 8a + 9b - 5
olarak tanımlanıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre (6 ★ 3) ★ 2 işleminin sonuçu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
6 ★ 3 = 6×3 - 8×6 + 9×3 - 5
6 ★ 3 = 18 - 48 + 27 - 5
6 ★ 3 = -8

-8 ★ 2 = -8×2 - 8×-8 + 9×2 - 5
-8 ★ 2 = -16 - -64 + 18 - 5
-8 ★ 2 = 61

Cevap = 61
★Soru türü: 3

        

        

        

        

        

        

        

        
Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde ★ işlemi
a ★ b = 5a - 3b
olarak tanımlanıyor.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre a ★ (9 ★ 4) = 16 ise a kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
9 ★ 4 = 5×9 - 3×4
9 ★ 4 = 45 - 12 = 33

5×a - 3×33 = 16
5×a - 99 = 16
5a = 16 + 99 = 115
a = 115 ÷ 5 = 23

Cevap = 23
★Soru türü: 4

        

        

        

        

        

        

        
Gerçel sayılar kümesi üzerinde ★ işlemi aşağıda tanımlanmıştır.

        

        

        
a > b ise a ★ b = a - b²

        

        
a = b ise a ★ b = a × b
a < b ise a ★ b = 5b + a

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre (8 ★ 11) ★ 3 işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
5×11 + 8 = 63

63 - 3² = 54

Cevap = 54
★Soru türü: 5

        

        

        

        

        
Reel sayılarda tanımlı ★ işlemi değişme özelliğine sahiptir ve aşağıda tanımlanmıştır.

a ★ b = a(54 - n) + nb - 2(b ★ a)

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre 6 ★ 3 işleminin sonucu kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Değişme özelliğinden dolayı
(a ★ b) = (b ★ a) olur.

a ★ b = a(54 - n) + nb - 2(a ★ b)

a ★ b = k dersek
a(54 - n) + nb - 2k = k
a(54 - n) + nb = k + 2k
a(54 - n) + nb = 3k

6(54 - n) + 3n = 3k
6×54 - 6n + 3n = 3k
-3n + 324 = 3k

Değişme özelliğinden faydalanarak 6 ve 3 sayılarının yerlerini değiştirip yeni bir denklem bulalım.
3(54 - n) + 6n = 3k
3×54 - 3n + 6n = 3k
3n + 162 = 3k

3n + 162 = -3n + 324
6n = 162
n = 162÷6 = 27

6(54 - 27) + 3×27 = 3k
3k = 243
k = 243÷3 = 81

Cevap = 81
★Soru türü: 6

        

        

        

        

        

        
Gerçel sayılarda tanımlı ★ işlemi aşağıda tanımlanmıştır.
a ★ b = 5a + nb - 140

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
★ işleminin etkisiz elemanı 7 ise n kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
0 ★ e = 5×0 + ne - 140 = 0
ne = 140
n×7 = 140
n = 20

Cevap = 20
★Soru türü: 7

        

        

        

        

        
Gerçel sayılarda tanımlı ★ işlemi aşağıda tanımlanmıştır.
a ★ b = 8a + 2b - 20

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre 14 sayısının ★ işlemine göre tersi kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
0 ★ e = 8×0 + 2e - 20 = 0
2e = 20
e = 10

14 ★ t = 8×14 + 2t - 20 = 10
92 + 2t = 10
2t = 10 - 92 = -82
t = -82 ÷ 2 = -41

Cevap = -41
★Soru türü: 8

        

        

        

        

        

        
Reel sayılarda tanımlı ★ işlemi aşağıdaki gibidir.

a ★ b = 35a + 6b - 40

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre ★ işleminde yutan eleman kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
1 ★ y = 35 + 6y - 40 = y
35 + 6y - 40 = y
(6 - 1)y = 40 - 35
y = 5 ÷ 5 = 1

Cevap = 1
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.