00:00 ~Süre bitti.~
★Soru türü: 1

        

        

        
Aklınızdan bir sayı tutun. Bu sayıya 15 ekleyin. Bulduğunuz sayıyı 3 ile çarpın. Bulduğunuz sayıdan 18 çıkartın. Bulduğunuz sayıyı 3 sayısına bölün. Bulduğunuz sayıya 8 ekleyin. Bulduğunuz sayıdan aklınızda tuttuğunuz sayıyı çıkartın.

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Sonuç aşağıdakilerden hangisi ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Aklınızda tuttuğunuz sayı a olsun.
((a + 15)×3 - 18)÷3 + 8 - a = 
9 + 8 = 17

Cevap = 17
★Soru türü: 2

        

        

        

        

        

        

        
A = 7 × 10
B = 3 × 5
C = 2 × 6
D = 5 × 11
E = 8 × 9
F = 4 × 25
G = 6 × 30
H = 54 ÷ 6


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Buna göre (A + B + C + D + E + F + G + H) kaçtır ?
 ❁ Soru cevabı =⊳
Bir sayının on ile çarpımı yanına bir sıfır eklenmesidir.
A = 70

Bir sayının 5 ile çarpımı 10÷2 ile çarpımına eşittir. Yani sayıyı önce on ile çarpıp sonra 2'ye bölersek 5 ile çarpmış oluruz. (5 = 10÷2)
B = 10×3 ÷ 2 = 30÷2 = 15

Bir sayının 6 ile çarpımı 5 ile çarpımına kendisini eklemesine eşittir. (6 = 5+1)
C = (2×10 ÷ 2) + 2 = 12

Bir sayının 11 ile çarpımı 10 ile çarpımına kendisini eklemeye eşittir. (11 = 10+1)
D = 5×10 + 5 = 55

Bir sayının 9 ile çarpımı 10 ile çarpımından kendisini çıkarmaya eşittir. (9 = 10-1)
E = 8×10 - 8 = 72

Bir sayının 25 ile çarpımı 100 ile çarpımının 4'e bölünmesine eşittir. ( 25 = 100÷4)
Bir sayının 4'e bölünmesi 2'ye bölündükten sonra 2'ye tekrar bölünmesine eşittir. (4 = 2×2)

F = (((4×100) ÷ 2) ÷ 2) =
F = (400 ÷ 2) ÷ 2 = 
F = 200 ÷ 2 = 100

Bir sayıyı 30 ile çarpmak önce üç ile çarpıp yanına sıfır eklemeye eşittir. (30 = 10×3)
G = 6 × 3 × 10 = 18 × 10 = 180

Bir sayıyı 6 ya bölmek o sayıyı önce 2'ye sonra 3'e bölmeye eşittir, tabi bölünebiliyorsa. (6 = 3×2)
H = (54 ÷2) ÷ 3 = 27 ÷ 3 = 9

70 + 15 + 12 + 55 + 72 + 100 + 180 + 9 = 513

Cevap = 513
Menü tuşuyla yan menüyü açıp ders konularına, gereç tuşuyla gereçlere bak.
Önemli olan çok çalışmak değil, çok gelişmek. Çalışma verimini yükselt.
Soruyu çözerken kartın sağ üstteki tuşu ile kartı tam ekran yapabilirsin.
Cevabına bakıp öğrendiğin soruyu değişkenlerini yenileyerek tekrar çözmeye çalış.
Öğrendiğin soru türlerini süre tutarak çöz. 1. ve 10. çözme hızın arasındaki farkı gör.
Farklı soru türlerini dene, fakat birinde hızını artırmadan diğerine geçme.
Birçok konuda ilk soru veya soruların cevapları sonrakileri açıklayacak şekilde seçilmiştir.
Bir konudaki tüm soru türlerini öğrendikten sonra hepsini birden çözerken süre tut.
Hata gördüğün veya anlamadığın soruları sosyal medya adreslerimizde paylaş.